Damskie Buty Podejściowe Aku Gea Low GTXDamskie Buty Podejściowe Aku Gea Low GTXProducent: Aku
629.00 złZa punkty: 62900pkt
Turystyczny Kubek GSI CUP 24fl. oz / 700mlTurystyczny Kubek GSI CUP 24fl. oz / 700mlProducent: Gsi
27.99 złZa punkty: 2799pkt
Bidon GSI Glacier Stainless 13.5fl. oz PocoBidon GSI Glacier Stainless 13.5fl. oz PocoProducent: Gsi
69.00 złZa punkty: 6900pkt
Czajnik GSI Halulite Tea Kettle 1,8lCzajnik GSI Halulite Tea Kettle 1,8lProducent: Gsi
149.00 złZa punkty: 14900pkt
Termos Butelka Termiczna GSI Microlite 720 Flip Termos Butelka Termiczna GSI Microlite 720 Flip Producent: Gsi
149.00 złZa punkty: 14900pkt
Skarpety Aku Trekking Low SocksSkarpety Aku Trekking Low SocksProducent: Aku
59.99 złZa punkty: 5999pkt
zobacz wszystkie
Regulamin promocji "Szmata za Szmatę"

REGULAMIN KONKURSU „SZMATA ZA SZMATĘ”


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem określającym zasady funkcjonowania konkursu „Szmata za szmatę” (dalej: Konkurs).

2. Organizatorem konkursu „Szmata za szmatę” (dalej: Konkurs) jest firma Raven (dalej: Organizator) - wyłączny, krajowy dystrybutor marki Marmot - Złotego Sponsora na 14.Krakowskim Festiwalu Górskim.

3. Zasady Regulaminu obowiązują Organizatorów i uczestników (dalej: Uczestnicy) od daty rozpoczęcia Konkursu do daty jego zakończenia.

4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronach internetowych:

  • Organizatora, tj. firmy Raven Rafał Ziobro, Adam Zych Spółka Jawna, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17e/1, 31-234 Kraków - http://outdoor.ravenco.eu;
  • Sklepu górskiego MOKO - http://e-moko.pl, należącego do Organizatora Konkursu;
  • Patrona Medialnego (dalej: Patron) - portalu http://wspinanie.pl, należącego do firmy Navigator Piotr Turkot, ul. Rogatka 9/1, 31-425 Kraków i będącego jednym z organizatorów 14. Krakowskiego Festiwalu Górskiego http://kfg.pl/.


II. ZASADY KONKURSU


5. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która przynajmniej raz w czasie trwania eliminacji (dalej: Eliminacje) stawi się w jednym ze wskazanych przez Organizatora miejsc i zadeklaruje chęć udziału w Eliminacjach.

6. Konkurs polega na wykonaniu maksymalnej liczby podciągnięć na specjalnym drążku w ramach 1 z 2 niezależnych od siebie kategorii.

6.1. Kategoria „SZMATA” polega na wykonaniu maksymalnej liczbie podciągnięć wyłącznie 1 ręką.

6.2. Kategoria „OPEN” polega na wykonaniu maksymalnej liczbie podciągnięć 2 rękoma nachwytem przy założonej kamizelce z obciążeniem 30 kg.

7. Każdy Uczestnik, który zgłosi chęć udziału w Eliminacjach, ma prawo do startu wyłącznie w 1 dowolnie wybranej przez siebie kategorii.

8. Każdy Uczestnik ma maksymalnie 3 próby.

9. Podciągnięcie musi być pełne, ze zwisu, wykonane w czasie Eliminacji w obecności pracownika ze strony Organizatora Konkursu, a w czasie finału (dalej: Finał) w obecności jednego z organizatorów Festiwalu, którzy będą występować w roli sędziego.

10. Jeżeli Uczestnik podciągnie się przynajmniej raz, należy zanotować każde kolejne podciągnięcie, nawet jeżeli będzie ono niepełne (np. 1/3, 1/2, 3/4 podciągnięcia). Ma to na celu rozstrzygnięcia Konkursu w przypadku identycznej ilości podciągnięć pełnych.

11. Każde dotknięcie podłogi z wyraźnym podparciem - choćby jedną stopą - oznacza zakończenie próby. Uczestnik może wówczas podjąć kolejną próbę - maksymalnie 3.

12. Decyzja sędziego jest niepodważalna, nie przewiduje się jej zmiany.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania - lub zakończenia - Konkursu, w każdej chwili jego trwania i bez podania przyczyny.

14. W przypadku odwołania lub zakończenia Konkursu Organizatorzy oraz Patron umieszczą informacje o tym fakcie w zakładkach na swoich stronach internetowych.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA


15. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, oświadcza, iż wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

16. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, będące pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

17. Uczestnik, zgłaszając się do Konkursu, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swój udział w rywalizacji i związane z nim ryzyko odniesienia kontuzji. Tym samym Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za czasowy lub trwały uszczerbek na zdrowiu Uczestnika.

18. Każdy Uczestnik Eliminacji oraz ew. serii finałowej wyraża zgodę na nagrywanie jego próby i możliwość jej publikacji w Internecie na stronach Organizatora oraz Patrona.

19. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora oraz Patrona swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z promocją Konkursu i marki Marmot.

20. Dane osobowe Uczestnika będą podlegać ochronie na podstawie Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

21. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

22. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych - w tym wizerunku, imienia, nazwiska, daty urodzenia i miasta zamieszkania - na portalach Organizatora oraz Patrona.


IV. ELIMINACJE


23. Eliminacje do Konkursu potrwają od piątku 25.11.2016 do czwartku 01.12.2016 włącznie i odbywać będą się w sklepie górskim MOKO w Krakowie przy ulicy Zyblikiewicza 2.

24. Udział w eliminacjach powinno potwierdzić wcześniejsze zgłoszenie Uczestnika drogą mailową, wysłane na adres marketing@ravenco.eu oraz DW esklep@e-moko.pl, zatytułowane: „Szmata za szmatę” - zgłoszenie do eliminacji. Zgłoszenie powinno zawierać informację o planowanej dacie i przybliżonej godzinie wizyty w MOKO, celem wykonania swojej próby.

25. W przypadku wcześniejszego, mailowego braku zgłoszenia o chęci podjęcia próby w konkretnym dniu, pracownik ze strony Organizatora może - ale nie musi - odmówić udostępnienia chętnemu drążka, a tym samym podjęcia przez niego próby w ramach Eliminacji.

26. Pracownik ze strony Organizatora zanotuje - za zgodą Uczestnika Eliminacji - jego najlepszy wynik w ramach docelowej kategorii, wraz z imieniem, nazwiskiem, datą próby, miastem zamieszkania oraz numerem telefonu. Niniejszy wpis Uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem.

27. W przypadku liczby zgłoszeń do Eliminacji przekraczającej możliwości operacyjne Organizatora, może on w dowolnym momencie odmówić przyjęcia zgłoszenia od kolejnych Uczestników.


V. FINAŁ


28. Finał konkursu odbędzie się w niedzielę 04.12.2016 podczas 14. Krakowskiego Festiwalu Górskiego, w godz. 16:45 - 18.00 na głównej sali w Pawilonie Dydaktyczno - Sportowym, zlokalizowanym na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27.

29. Do Finału zostaną zakwalifikowani Uczestnicy z 5 najlepszymi wynikami z Eliminacji dla każdej z obu kategorii Konkursu.

30. Nagrodzonych zostanie 6 Uczestników Finału z najlepszymi wynikami Konkursu - po 3 w obu kategoriach - uzyskanych podczas Finału.


VI. NAGRODY


31. Laureaci Konkursu zdobędą następujące nagrody:

  •  I nagroda w kategorii „SZMATA” - voucher w wysokości 1 000 PLN na zakupy produktów marki Marmot w

sklepie górskim MOKO.

  •  I nagroda w kategorii „OPEN” - voucher w wysokości 800 PLN na zakupy produktów marki Marmot w sklepie górskim MOKO.
  •  II nagroda w kategorii „SZMATA” - voucher w wysokości 500 PLN na zakupy produktów marki Marmot w sklepie górskim MOKO.
  •  II nagroda w kategorii „OPEN” - voucher w wysokości 400 PLN na zakupy produktów marki Marmot w sklepie górskim MOKO.
  •  III nagroda w kategorii „SZMATA” - voucher w wysokości 200 PLN na zakupy produktów marki Marmot w sklepie górskim MOKO.
  •  III nagroda w kategorii „OPEN” - voucher w wysokości 100 PLN na zakupy produktów marki Marmot w sklepie górskim MOKO.

32. Każdy Uczestnik Finału, który podciągnie się przynajmniej 1 pełny raz na 1 ręce oraz przynajmniej 3 razy na 2 rękach przy obciążeniu 30 kg, otrzyma nagrodę od Organizatora, w postaci jednorazowego, 20% rabatu od ceny detalicznej na zakupy w sklepie MOKO.

33. Vouchery będzie można zrealizować w sklepie MOKO w ciągu 365 dni od daty wręczenia, wyłącznie w postaci jednorazowej wymiany na produkty marki Marmot.

34. Kwota na voucherze nie podlega wymianie na gotówkę, a jej niepełne wykorzystanie nie podlega zwrotowi.

35. Laureat konkursu może zrzec się swojej nagrody lub przekazać voucher osobie trzeciej, co potwierdza pisemną deklaracją przekazaną Organizatorowi.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


36. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

37. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

38. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Szmata za Szmate 1

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel